Privacy Policy

Inleiding
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je bestelling goed te verwerken hebben wij enkele gegevens van je nodig. Als je bij ons een bestelling doet worden je persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde.

IGS & ABS registreert de volgende persoonsgegevens:  

– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats 
– Land
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Rekeningnummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje te bezorgen. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorverkocht aan derden.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Partijen die beperkt gebruik maken of toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn:

– Mollie, dit is noodzakelijk voor het doen van betalingen en je betaling te verifiëren.
– Post NL, dit is noodzakelijk voor het bezorgen van het pakket.

Nieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan slaan wij de volgende gegeven van je op:

– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we alleen om je een nieuwsbrief toe te sturen. Als je de nieuwbrief niet meer wilt ontvangen dan kun je je altijd afmelden onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan info@igsabs.com

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar, dit hanteren wij vanwege de bewaartermijn van de belastingdienst. Indien je wilt dat wij de gegevens definitief verwijderen dan kun je ons mailen of bellen of in het geval van de nieuwsbrief is het mogelijk om je uit te schrijven, wij zullen je gegevens dan direct verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens:
IGS & ABS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De medewerkers die binnen IGS & ABS toegang hebben tot deze gegevens zijn gehouden aan strikte geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen.
IGS & ABS houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie statement. Check daarom regelmatig onze website.

Vragen?
Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid dan ontvangen wij graag je feedback, je kunt mailen naar info@igsabs.com.